Veda's 

Mantras zijn heilige formules uit de veda’s. Door je op de klank in de mantra te concentreren maak je jezelf los uit de gedachte patronen. Je schept ruimte om het universum in je bewustzijn toe te laten. In mantras zitten bovendien zaadklanken die allerlei kwaliteiten aantrekken. De groter wordende invloed van godsdiensten en wetenschappen vanuit India naar het Westen zorgt ervoor dat steeds meer mensen overgaan tot het leren van Sanskriet.​

Al wat bestaat, groot en klein, zichtbaar en onzichtbaar, trilt met een bepaalde frequentie. Volgens veel scheppingsverhalen komt de hele schepping, dus ook de mens voort uit geluid.

De Rig Veda is een van de vier oudste hindoe teksten die bekend staan als de Veda’s. De Rig Veda is ontstaan tussen 1700 en 1100 v. Chr.

Klank

De regels van boven naar beneden geven achtereenvolgens de basisklinkers, vijf regels medeklinkers (hard, hard geaspireerd, zacht, zacht geaspireerd, neusklanken), de halfmedeklinkers, sisklanken en als laatste de ha. De kolommen geven van links naar rechts de plaats in de mond - van achter naar voren - keel (gutteralen), achterkant gehemelte (palatalen), voorzijde gehemelte (cerebralen), tanden (dentalen) en lippen (labialen).

Maha Mrityunjaya Mantra

De tweede track op de CD  Gayatri mantra is de Maha Mrityunjaya Mantra. En dat is er niet zomaar ééntje! Deze Mantra wordt beschouwd ons te verjongen, goede gezondheid te bewaren, welzijn en voorspoed te bevorderen en te zorgen voor een lang leven in vrede, liefde, welvaart en tevredenheid. Dat lijkt heel wat, maar luistert met het hart dan klopt het. Het is de Mantra van Heer Shiva. Het wekt de Shiva kracht in jou en maakt een eind aan doodsangst en bevrijdt je uit de cirkel van leven en sterven. Meer dan indrukwekkend en ongehoord mooi door Hein Braat gezongen. De mantra is makkelijk mee te doen en te voelen.

Gayatri Mantra

Een belangrijke mantra is de Gayatri Mantra uit de Rig Veda. Er zijn verschillende vertalingen van deze mantra. Hein Braat ‘zingt’ deze mantra met zijn warme, inspirerende stem op zijn eigen cd. Een waardevolle aankoop waarbij intens kan worden gemediteerd.

De tekst van de mantra:

Om Bhur Bhuvah Svaha. Tat Savitur Varenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhiyo Yonah Prachodayat.

Vertaling:

O, Gij, die het heelal onderhoudt, uit wie alles voortkomt en tot wie alles moet wederkeren, ontsluier het gelaat van de Ware Zon, dat nu verborgen wordt door een vaas vol gouden licht opdat wij de Waarheid mogen zien en onze gehele plicht volbrengen op onze reis naar uw heilige troon.

Kali Mantra

De Kali mantra waarop het diepste van elke schepping wordt onderkent en vereert. De mantra ter verering en viering van Shakti. De Kali mantra gaat over de drie eenheid van Schepping, Behoud en Vernietiging.

Op de cd wordt deze mantra gezongen door Nederlands bekendste zanger van de mantra, Hein Braat. Ook wereldwijd veroverd deze zanger steeds meer bekendheid.

Shakti is de vertegenwoordigster van de vrouwelijke energie. Ieder mens heeft zijn eigen shakti, een levens energie, die moet opgewekt en ten gunste gewend worden. Vrouwelijke energie is de drijvende kracht achter alle actie en existentie in de fenomenale wereld of kosmos. De kosmos zelf is brahman.Menu